Sunday, January 3, 2010

गाव सोडताना

थकलेल्या विजेच्या तारा,
जुंपलेले मावळतीचे कुंपण,
माझ्या ध्यानीमनी येते.
कंटाळलेल्या वाटा घरी जातात,
दबतदबत.
गावचं सुसाट वारं
कोण जाणे कुठे खेळतं.
दहा दुकाने, पाच घरं,
एक तलाव, पाठी सोडून चाललोय मी.

No comments:

Post a Comment