Sunday, January 3, 2010

बाजार

हिरमुसलेला शांत वारा
थकलेली जमीन टुउबलाईटच्या
सफेद प्रकाशात चमकते.
कांदा बटाटे तांबाटी,
सारंगा, सूरमई, आणि खाजा.
एक हवालदार, चार दारूची दुकाने,
आणि असंख्य पहिले माजले.
बाजार भरलाय.

No comments:

Post a Comment