Sunday, January 3, 2010

भूरजी पाव

अख्खं महाभारत त्याच्या तव्यावर
उतरले आहे.
बारा अंडी, ढोभर कांदा
ढीगभर मसाला.
त्याच्या काविल्त्याने तो रणांगण वाजवतो
आणि हजारो पावांचे
मुडदे पडतात.

No comments:

Post a Comment