Saturday, January 23, 2010

गाठी

कुठे ह्या गाठी सुटल्या?
कोणत्या शेजारी मी हरवले माझे स्वप्न?
हा मावळतीचा वारा येणाऱ्या शब्दांना गुंगावतो
अगडबंब रस्ते भुरळ पडतात
आणि दोघे दोघांच्या गर्दीत हरवतात.

No comments:

Post a Comment