Saturday, February 6, 2010

उद्या

माझ्या रस्त्यांवर तू मदमस्त चांदणं
घेऊन येतोस
माझ्या या सुरांमध्ये विष अमर्याद
खोल डोहाच्या अंधारा सारखे
संपलेल्या आठवणी मी वाटतोय
वेशी वरच्या गुरांना.

No comments:

Post a Comment